Milena Hrubá - Fey

Milena Fey a její obrazy

Narodila se v rodině ak. arch. Klementa Ossendorfa. V malířském projevu byla inspirována a vedena svojí tetou ak. malířkou Annou Kohlovou. Je žačkou ak. malířů Františka Emlera, Andreou Forsterovou - Stříbrnou a Karlem Součkem. Její díla jsou realistickou barevnou oslavou krásy přírody a krajiny. Výtvarný projev malířky je dán impresním vnímáním barevné obrazové kompozice, ve které je patrný vztah a napětí mezi výrazovou střídmostí a básnickou obrazností. Obrazy - olejomalby jsou z různých míst a zemí v různých ročních obdobích. Její díla jsou zastoupena, kromě naší země - v Kanadě, Dánsku, Norsku a Irsku. Od roku 2009 se uskutečnilo 11 výstav. Její motto: Krása a vnímání přírody povznáší vědomí a léčí.